korcula_1O ostrove Korčula sa hovorí, že je to ostrov s najväčším počtom pamiatok a legiend. A mnohé legendy súvisia práve s mestom Korčula. Napríklad Korčulania považujú za zakladateľa svojho mesta Antenora, utečenca z Tróje. Ani pre ďalšiu legendu, že sa tu narodil významný stredoveký cestovateľ Marco Polo, neexistujú žiadne dôkazy. Ale Marco Polo plus Korčula sa dá považovať len za obchodnú značku, ktorá dvíha ceny služieb poriadne vysoko, pretože Marco Polo je tu jednoducho všade. Tie ceny sú snáď jedinou negatívnou skúsenosťou z návštevy tohto krásneho mesta.

Ostrov Korčula leží medzi ostrovmi Hvar a Lastovo. Je dlhý 47 km a 6-8 km široký.
Ostrov má príjemné podnebie a vysoký počet hodín slnečného svitu, priemerne 3000 hodín ročne.
Mesto Korčula sa nachádza na severovýchodnom konci ostrova. Skladá sa zo starého mesta na malom polostrove, barokového predmestia priamo pod starými múrmi, a tiež z nových mestských častí, ktoré sa rozkladajú na východnom a západnom pobreží.
Od pevniny je oddelené Pelješacký kanálom, 1600 metrov širokým.
Dnes v meste žije okolo 3000 obyvateľov, a najväčší počet ich býva v nových štvrtiach. Mesto je sídlom administratívnej správy mesta Korčuly, ktorá zahŕňa časť ostrova a päť mestečiek.
Obklopené vežami a hradbami, ktoré po stáročia ochraňovali mesto Korčula pre jeho strategickú polohu, pri pohľade z diaľky vyzerá ako naozajstná pevnosť. S ulicami usporiadanými do vzoru rybej kostry (čo umožňuje jednoduchú cirkuláciu vzduchu, ale zároveň chráni pred silnými vetrami) je vystavané v tesnej blízkosti útesov.
Výstavba pred hradbami bola zakázaná až do 18. storočia, drevený padací most bol nahradený až v roku 1863. Všetky rovné uličky sú stupňovité.
V meste nájdeme niekoľko zaujímavých historických pamiatok: rímskokatolícku katedrálu Svätého Marka (stavaná 1301 až 1806], františkánsky kláštor z 15. storočia, komory ľudového snemu, palác niekdajších benátskych guvernérov, paláce miestnych urodzených kupcov a masívne mestské opevnenie.
Z opevnenia vynikajú štyri nárožné veže, valcové bašty, z ktorých je najmohutnejšia je Barbarigo v prístave, ďalšie sú Balbi, Tiepolo a Capello. Hradby sú prerušené dvoma bránami, a to Morskou bránou (Morska vrata), ku ktorej môžeme vystúpiť od mestskeho prístavu, a Pevninskou bránou (Kopnena brana), vstavanú do mohutnej hranolovej veže zvanej Revelin (z konca 15. stor.). Jedna z pamiatok Korčuly, ktorá je dnes známa po celom svete, je vitešská hra Moreška. V tejto hre spolu bojujú dvaja králi čierny a biely, menom Osman a Moro, súperia medzi sebou o srdce dievčaťa. Moreška sa hrala v mnohých mestách Stredomoria, ale dnes len v Korčuli, táto tradícia trvá už 500 rokov.


Na Korčulu sa dá dostať trajektovou dopravou. Najkratšie je spojenie mesta s Orebićom na polostrove Pelješac (linka Orebić - Dominče, cena za 2 dospelé osoby, 2 deti 3-12r. a osobný automobil je do 100KN, plavba trvá 20 minút) a potom s Drvenikom (cena za 2+2+1 asi 280KN, 150 minút) na pevnine. Významná je linka spájajúca Velu Luku so Splitom (cena 2+2+1je asi 600KN, 165 minút). Hlavný jadranský spoj vedie z Korčuly do Dubrovníku, Splitu, Zadaru a Rijeky. V lete sú v prevádzke aj trajekty smerujúce do talianskych prístavov.

Korčula Korčula Korčula Korčula

gallery_icon
História :

Najstarší názov ostrova je Korkyra, tak ostrov pomenovali zakladatelia osady Dóri z gréckeho mesta Knidos v 4. storočí pr.n.l.. Vzhľadom k tomu, že rovnaké meno mal vtedy aj ostrov Korfu v Grécku, k menu bolo pridané Melaina (Čierny). Zrejme podľa tmavých píniových lesov. Slovania používali názvy Kurkra a Krkar, neskôr Korčula, vyskytujúce sa v 10. storočí v spisoch cisára Konštantína Porfirogeneta. Benátčania si ho prispôsobili na talianskejšie Curzola.
Na ostrove Korčula bola založená prvá grécka kolónia už v 6. storočí pred naším letopočtom. Avšak stále sa nevie, kde sa nachádzala. Je celkom možné, že sa poloha kryla s dnešným mestom Korčula. Morský národ, ako boli Gréci, určite vedeli oceniť všetky výhody spojené s kontrolou najužšej časti kanálu dôležitého pre námorné trasy. Pád gréckych kolónií spôsobila silná migrácia Ilyrov z pevniny. Neskôr ostrovu vládli Rimania a snažili sa porímštiť Illýrov. Príchod Slovanov na Korčulu je v 10. storočia. Vládcovia ostrova sa neustále menili. Prvý údaj o existencii stredovekého mesta na ostrove Korčula priniesol historik a cisár Konštantín Porfirogenet v 10. storočí, kedy písal o "murovanom meste".
Na základe početných dôkazov sa predpokladá, že to mesto bolo na mieste dnešného starého jadra mesta Korčula. Ale zvyšky stavieb z tej doby, z doby románskej, tu nenachádzame. Napriek tomu zo skromných častí starých múrov, ozdôb a najviac z archívnych dokumentov je nepopierateľné, že na tomto mieste už v 13. storočia existovalo mesto opevnené hradbami, s určenými ulicami a námestiami, s kostolmi, verejnými stavbami a obytnými domami.
Spolu so zvyškom Dalmácie, sa Korčula dostala pod nadvládu Byzantíncov, neskôr Benátčaniov, a napokon rakúsko-uhorskej monarchie, ale Benátčania zanechali najväčšie stopy. Boli to Benátčania, ktorí vybudovali hradby, obklopujúce mesto Korčula, aby bolo chránené pred Turkami a pirátmi.
Po páde Benátok, prišli Rakúšania a následne Napoleonské Francúzsko (až do roku 1815), a potom znovu Rakúsko až do roku 1918. V roku 1918, talianska armáda okupovala ostrov až do roku 1921, kedy sa Korčula stala súčasťou bývalého kráľovstvo Srbov, Chorvátov a Slovincov. V roku 1941, bol ostrov znovu obsadený talianskymi vojskami Mussoliniho, ktorí zostali až do kapitulácie Talianska v roku 1943. Potom prišli Nemci a obsadil ostrov až do roku 1944.
Spolu s oslobodením Juhoslávie (1945) bola vytvorená Federálna ľudová republika Juhoslávia a Korčula pripadla Ľudovej republike Chorvátsko, jednej zo šiestich republík Socialistickej federálnej republiky Juhoslávie. Po II. svetovej vojne založením priemyselných lodeníc vznikla potreba väčšieho počtu bytov pre ich robotníkov, a tak sa tu budujú nové obytné komplexy na východe a na západe na svahoch nad pobrežím, potom aj väčšie hotely, verejné budovy, nové pobrežie, cesty, prístav. V starej časti mesta sa opravujú schátralé alebo poškodené domy pre potreby bývania, ale aj pre verejné účely, napr múzea a pod.
Po roku 1991 sa ostrov stal súčasťou nezávislej Chorvátskej republiky.

Korčula Korčula Korčula Korčula

gallery_icon

Marco Polo
Podľa miestnej tradície sa v meste Korčula roku 1254 narodil Marco Polo, hoci pre to nie sú žiadne spoľahlivé dôkazy. V roku 1298 došlo pri ostrove Korčula k bitke medzi Janovčanmi a Benátčanmi, ktorá skončila drvivým víťazstvom Janovčanov. V nej sa okrem Benátčanov v čele s admirálom Dandolom dostal, podľa povesti, do janovského zajatia aj tunajší usadlík Marco Polo. Marco Polo potom pravdepodobne ako väzeň strávil nejakú dobu vo väzení, kde písal o svojich cestách. Jeho údajní potomkovia - rodina Polo - žijú doteraz v Orebiči na polostrove Pelješac. Na pamäť tejto bitky je každoročne usporiadaná zábavná slávnosť: Rekonštrukcia historickej bitky pri ostrove Korčula.

 


Mapa mesta Korčula:

kormapa

 

Nájdi si cestu
    Show the options

štart :  alebo 

Cieľ      :  alebo 

 

zdroje: wikipedia, chorvatsko.cz, visitdubrovnik.hr, korcula.hr