Bad DoberanDlho som váhal, do ktorej kategórie zaradiť Bad Doberan so svojím kláštorom a kláštorným kostolom. Predsa je to trochu z ruky, zo Slovenska asi 1000km. Lenže toto miesto navštívi ročne až 200 tisíc návštevníkov a nie je núdza nájsť medzi parkujucími autobusmi aj tie s označením SK. Znamená to, že Nemecká tehlová gotika láka aj u nás.

Tento stavebný štýl sa nachádza aj na území iných štátov a preto je známa  Európska cesta tehlovej gotiky, ktorá zahŕňa gotické pamiatky od Polského Olzstynu cez Dánsky Haderslev až po Nemecký Brandenburg. Ide o skoro štyri desiatky stavieb rôzného určenia a významu.
Ak sa z hociktorého smeru blížite k Bad Doberanu, v miernej pahorkatine sa už diaľky vypína silueta Münsteru, vysväteného už v roku 1368.
História prvého cisterciánskeho kláštora v Meklenbursku sa začala písať ale skôr, už v roku 1171  aj ako dôležitého pohrebiska kniežacej rodiny. V stredoveku získal kláštor dôležitosť nielen z politického hľadiska, ale aj sociálneho. Kláštor bol dôležitým faktorom procesu kolonizácie, prispel k rozvoju kulturného a ekonomického Mecklenburska a stal sa centrom šírenia kresťanskej viery.
Osud zaobchádzal s bazilikou celkom vľúdne. Vojnám, rabovaniu, aj slepému fanatizmu síce padli za obeť obrazy svätých ale našťastie boli ušetrené vzácne sochy a bez poškodenia zostalo zachované takmer kompletné pôvodné vybavenie. Tak sa i dnes môžete kochať jedinečnou originálnou výzdobou, ohromí vás monumentálnosť gotiky a určite zapôsobí, možno rovnako ako na zbožných veriacich pred stáročiami.

Bad Doberan Bad Doberan Bad Doberan Bad Doberan Bad Doberan
Bad Doberan Bad Doberan Bad Doberan Bad Doberan Bad Doberan
Bad Doberan, budovy kláštoru Mestské múzeum a hlavná brána kaplnka - kostnica Weiss pavillon Rotte pavillon

gallery icon
História:
Pri pôvodnej slovanskej osade Dobrani alebo Dobrany založil roku 1171 knieža Pribislav cisterciánsky kláštor, ktorý však po jeho smrti 1179 jeho odporcovia vypálili a mníchov vyvraždili. Roku 1186 bol kláštor znovu obnovený a roku 1232 bol vysvätený románsky kostol, ktorý však za 60 rokov po zásahu bleskom vyhorel. V rokoch 1295-1368 bol vybudovaný dnešný dóm a ďalšie kláštorné budovy v slohu tehlovej gotiky.
Kláštor veľmi rozkvital a od roku 1430 bol jeho opát tiež kurátorom na novozaloženej univerzite v Rostocku. Reformácia priniesla zrušenie kláštora v roku 1552.  V roku 1564 sa magister Kruse stal  prvým evanjelickým  pastorom. Chrám naďalej zostal pohrebiskom kniežacej rodiny a sídlom cirkevného lutheránského spoločenstva veriacich. Kláštorný majetok pripadol schwerinskému grófovi.
V tridsaťročnej vojne mestečko aj kláštor silne utrpeli. Kláštor v ďalších stáročiach síce ďalej chátral, ale pretože ležal na opačnej strane mesta, nebol zbúraný.
Roku 1884 bol Doberan pripojený na železnicu z Wismaru do Rostocku a 1886 vznikla úzkorozchodná železnica do Heiligendammu a neskôr až do kúpeľov v Kühlungsborn. Koncom 19. storočia bol kláštorný dóm opravený a regotizovaný.
V 20. storočí sa kúpeľný život presunul do Kühlungsborn a Doberan skôr upadal.
V 70. rokoch tu vznikli panelové sídliská ale po roku 1991 bolo mesto aj kláštor dôkladne obnovené.
bad doberan map kloster
Samotný kostol je trojlodím s vencom kaplniek, s vnútornou dĺžkou 76 m a výškou 26 m. Zachovalo sa tiež niekoľko kláštorných budov (pivovar, sýpky, skladisko, kaplnka-kostnica) a hradba veľkého kláštorného okruhu, väčšinou zo 14. storočia.
Cisterciánsky rád, ktorý kláštor vybudoval, vznikol v roku 1098 vo Francúzsku ako reformné hnutie benediktínskeho rádu. Pravidlá pre život v ráde sú založené na živote svätého Benedikta z 5. storočia. Cisterciánsky rád bol silne ovplyvnený Bernardom z Clairvaux, ktorý vstúpil do rádu na začiatku 12. storočia. Základné pravidlá rehoľného života boli pokora, chudoba a poslušnosť. Chudoba ako pravidlo znamenalo, že mnísi nesmeli držať žiadne osobné majetky a tiež to, že kláštorné kostoly mali byť stavané jednoduché, bez ozdôb alebo ornamentov. Na rozdiel od iných náboženských rádov, cisterciáni hľadali vzdialené, ťažko prístupné miesta pre stavbu svojích kláštorov. Tým boli populárni u zemepánov.
Základy tejto gotickej katedrály sú umiestnené v piesčitej pôde s podzemnou vodou v hĺbke len 1,5 m. Okolie tvorili močiare a podmáčané traviny. To nebolo ideálne miesto pre výstavbu, najmä nie pre budovanie kláštora s kostolom takýchto rozmerov. Preto základy museli byť zahĺbené veľmi hlboko. V širokom okolí sa nenachádza zdroj skutočného kameňa alebo pieskovca . Tak sa jediným stavebným materiálom stala tehla. Tehly sa vyrábali zo zmesy piesku, ílu a vody. Zmes sa vkladala do drevených foriem, najskôr vysušila, potom sa vo veľkých hromadách vypaľovali. Trvalo tri roky, kým sa vyrobil potrebný materiál pre tento kostol. Tieto tehly, tzv. kláštorné, boli asi 30 cm dlhé, 15 cm široké a vysoké 9,5 cm a vážili okolo 8 kg. Vápencový cement pre murovanie bol bez sadry, čím sa zabránilo rozpadaniu a erózii a predĺžila sa životnosť.

Mimochodom, Bad Doberan nie je len kláštor so svojím dómom, ale aj múzeum, biely a červený salónik a úzkorozchodná parná železnica Moli. A kúsok ďalej rekreačné strediská na pobreží Baltského mora.
Návštevné hodiny:
máj až september
09:00-18:00 nedeľa 11:00-18:00
marec, apríl, október 10:00-17:00 Nedeľa 11:00-17:00
novembra-február
10:00-16:00 Nedeľa 11:00-16:00
Celoročne denné výlety od 11 hod.
Omše: nedeľa a sviatky 09:30
Vstupné: dospelí 3€


 

Nájdi si cestu
    Show the options

štart :  alebo 

Cieľ      :  alebo 

zdroj: wikipedia,baddoberan.de