BarbakanAk si niekto pamätá centrum Banskej Bystrice s pred dvadsiatich rokov, musí uznať , že dlhé roky opráv a rekonštrukcií vrátili tomuto mestu lesk a slávu dôležitého a bohatého stredovekého banského mesta. V posledných rokoch sa obnova centra zavŕšila dôslednou opravou jednotlivých fragmentov pôvodného stredovekého mestského hradu. Tento súbor budov sa nachádza v hornom, severovýchodnom kúte dnešného námestia SNP.

Funkciou hradu bolo chrániť výnosy z ťažby drahých kovov, najmä z medi a striebra, a kráľovskú pokladnicu. Sídlil tu zástupca kráľa a cirkvi a schádzala sa tu mestská rada.
Mesto Banská Bystrica bolo, ako jedno z prvých miest na Slovensku, vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Areál mestského hradu sa dnes skladá z kostolov Panny Márie a sv. Kríža, budovy fary, starej radnice, Matejovho domu, barbakanu a zo zvyškov mestského opevnenia s baštami.
História:
Mestský hrad vznikol ako prvá fáza opevnenia významného banského mesta.
To, že vznikol okolo kostola Nanebovzatia P. Márie z 13. storočia ho radí k ďalším slovenským banským mestám ako Banská Štiavnica, Kremnica a Krupina, kde vznikli mestské opevnenia tiež okolo kostolov. Počiatky opevnenia je možné hľadať najskôr v 14. storočí. Ale aj v tom prípade bolo opevnenie tvorené skôr len priekopou a drevenou (palisádovou) ohradou. Písomne je opevnenie doložené z rokov 1442 a 1465. Stavba kamenných hradieb začala asi v sedemdesiatych rokoch 15. storočia. Ich nepochybnou súčasťou bola masívna bránova veža, cez ktorú sa do areálu vchádzalo od trhoviska. Vstup do areálu hradu bol okolo roku 1510 zabezpečený barbakanom, ktorý mal tvar zaobleného klinu a bol vybavený vlastnou vežou.
Bol dostavaný v roku 1512 a vstupovalo sa doň dvoma bránami, zvlášť pre povozy a pre peších. Hradby sa stavali po celom mnoho-bokom obvode naraz. Významným prvkom celého systému bol gotický dom kráľa Mateja. Bola to vlastne päť podlažná neskoro-gotická obytná veža z roku 1479, začlenená do opevnenia.
K severnej hradbe bol pristavaný aj kostol sv.Kríža , pri ktorého presbyteriu stála tzv. Gallová alebo tiež Pisárska bašta . V roku 1493 už existovala tiež Farská (Kazateľská) bašta v severozápadnom nároží . Ako jej názov napovedá nadväzuje na ňu budova fary.
V roku 1501 stála na juhovýchode aj Mühlsteinova bašta, ktorá ale spolu s veľkým dielom hradieb zanikla. Po roku 1501 bola stavaná budova radnice, ktorá z južného obvodu hradu vystupovala v podobe hranatej bašty a bola renesančne rozšírená a prestavovaná. Písomne nie je doložený vznik zaujímavej hranolovej veže zvanej Ondrejova bašta, ktorá stávala na východ od hradu a za priekopou, slúžila teda ako predsunutá pevnôstka.
V poslednej štvrtine 15. a 16. storočia prebiehala veľkolepá prestavba farského kostola.
K gay anime
hardcore gay sex
gay fuck
naked celebrities
best mobile porn
celebrity porn
celebrity sex tapes
cartoon porn pics
Lesbian Porn
naked celebrities
pretvoreniu hradu na protitureckú pevnosť došlo okolo polovice 16. storočia. Boli prevedené úpravy ochodzí pre strelné zbrane a rozšírenie a prehĺbenie priekop. Mestský hrad sa stal v pravom slova zmysle citadelou. Po strate vojenskej hodnoty nebolo opevnenie udržiavané a napríklad barbakan bol zastavaný úžitkovými objektmi.
Škody, ktoré napáchal požiar v roku 1761, boli odstránené len z časti a od 19. storočia bola fortifikácia postupne likvidovaná, čím sa areál otvoril do mesta. Ako posledná bola v roku 1947 zbúraná Mühlsteinova bašta.

Severná časť námestia SNP s Mariánskym stĺpom Barbakan s reštauráciou Kostol Nanebovzatia panny Márie Matejov dom s kostolom sv.Kríža Kostol sv.Kríža s farou
kostol Nanebovzatia panny Márie Banícka bašta a vstup od cintorína Z múzea v Matejovom dome Z múzea v Matejovom dome Barbakan

gallery icon

V Matejovom dome sa od roku 2009, po rozsiahlej rekonštrukcii, nachádza nová expozícia Stredoslovenského múzea, venovaná histórii mesta Banská Bystrica. Rekonštrukcia nielen kompletne zrekonštruovala interiér Matejovho domu, ale aj vstavala do Baníckej bašty drevené podlažia. Vznikla tak stála expozícia na troch podlažiach, ktorá predstavuje 2863 zbierkových predmetov zo zbierok Stredoslovenského múzea.
Bola tu vybudovaná klenotnica s najvzácnejšími zbierkami, archeológia s replikou slovanskej polozemnice a zbierkou stredovekých kachlíc, zbrojnica  s prezentáciou zbierky chladných zbraní. Nachádzajú sa tu miestnosti venované významným banskobystrickým osobnostiam a starostom, bohatú históriu remesiel prezentuje vyše 700 zbierkových predmetov. Expozícia gotickej plastiky a maľby predstavuje unikáty slovenského i európskeho významu. Expozícia je ozvučená hudbou banskobystrických autorov a je v nej využitá audiovizuálna prezentácia a počítačová technika. Viac si môžete pozrieť vo videu dole na stránke.
Barbakan - názov pochádzajúci z latinského Barbecana je neskorogotický pevnostný prvok zabezpečujúci bránu mesta alebo hradu. V rokoch 2005-2006 prebehla kompletná rekonštrukcia priestorov mestského hradu. Dnes v ňom sídli štýlová reštaurácia Bystrický Barbakan.
Farský kostol(kostol Nanebovzatia Panny Márie, nemecký kostol) - je najstaršou kultúrnohistorickou pamiatkou.Zachovala sa výrazná gotická architektúra s pôvodne románskou vežou z čias vzniku objektu.
K Matejovmu domu a k múru hradného opevnenia je pristavaný Slovenský kostol (kostol sv.Kríža) - pôvodne jednoloďová stavba v barokovom členení fasád má zachovaný neskorogotický portál s pretínavými prútmi z konca 15.storočia.
Radnica (pretórium) prešla viacerými stavebnými úpravami, napriek tomu si zachovala svoj renesančný ráz. Bloková budova so stĺpovou arkádou pôvodne nadväzovala na hradné opevnenie.

Thomas Ender z polovice 19.storočia podľa Bónu a Plačka


 

Nájdi si cestu
    Show the options

štart :  alebo 

Cieľ      :  alebo 


zdroje: Encyklopedia sl.hradov a zamkov-Bóna, Plaček