VeličkaSoľná baňa Velička (Poľsky Kopalnia soli Wieliczka) sa nachádza pod mestom Wieliczka v blízkom okolí Krakova.
Bola v prevádzke nepretržite od 13. storočia až do prvého desaťročia 21. storočia, kedy bola z dôvodu vysokých nákladov ťažba soli ukončená. Tip na víkend pre vás aj v tomto počasí, veď dobre obliesť sa musíte tak, či tak.

 

Prvé, čo ma napadlo pri slove baňa, že tam bude zima, tma a špina. No nebolo tomu tak. Po príjazde na miesto som videla veľmi pekne upravené a čisté okolie pred vrtnou vstupnou vežou. Takže sa zdalo, že obavy ostanú nenaplnené.
Vo vstupnej hale bolo dosť plno, ale išlo to veľmi rýchlo. Sprievodcovia boli odetí do baníckych uniforiem. Každý si bral skupinu podľa jazyka ,ktorým tá ktorá skupina hovorila. My sme dostali Poliaka, pretože je to najviac príbuzný jazyk a česky či slovensky hovoriaci nebol po ruke.
Skupiny chodia v časových intervaloch. Do bane sme sa dostali po nekonečných schodoch. Po príchode na dno šachty, ktoré je v hĺbke 135m pod povrchom zeme, sme sa vydali na 3,5 kilometrový prieskum po chodníčkoch lemovaných slanými a studenými stenami.
Prvá zastávka bola v komore, ktorú pomenovali po svetoznámom astronómovi Koperníkovi. Sochárski majstri mu tam vysekali sochu zo soli. To však nie je jediná socha. Nájdete tu sochu aj hudobného skladateľa J. W. Goetheho a mnohé ďalšie. Väčšina týchto osobností v uplynulých stáročiach aj Veličku navštívila.

Vystavené sú tu mnohé exponáty, banícke náradie, vedrá, rebríky, laná a to všetko je krásne zakonzervované kryštálikmi soli.
Príroda sa tu vyšantila k našej spokojnosti, pretože tu zanechala prekrásne soľné ruže a nakreslila farebné obrázky do kameňa.
Keďže baníci majú svojho ochrancu - patróna a bázeň pred silou prírody, sú tu i mnohé posvätené kaplnky. Niektoré sú skromné, ale sú tu i také, ktoré sa svojou rozlohou a výzdobou podobajú našim pozemským.
Je to napríklad kaplnka sv. Kingi založená r.1896 v komore z r.1862. Vchádza sa do nej po kamennom schodišti, ktoré je lemované soľnými obrazmi, freskami, vyrytými v stene. Napríklad Útek sv. Jozefa a panny Márie do Egypta, kázanie 12-ročného Ježiša v chráme, Da Vinci-ho Posledná večera a mnoho ďalších.
Sú tu soľné sochy Panny Márie, sv. Barbari a samozrejme pápeža Jána Pavla II.
V ďalších komorách nájdete maketu mestečka Veličky, postavy baníkov i obyčajných ľudí v životnej veľkosti a v dobových odevoch. Na jednej zo stien sú napísané slová piesne baníkov, z ktorej však nezachovala melódia.
Všetko takto spolu vytvára autentický obraz o ťažkom živote baníkov a ich rodinách. Von z tohto zovretia zeme sme sa vyviezli výťahom závratnou rýchlosťou.
Môj dojem? Ešte dlho po výstupe z hlbín zeme, som cítila bázeň pred touto obrovskou silou prírody, ktorá sa ukrýva pod povrchom zeme, zeme po ktorej tak sebaisto chodíme. Ale aj obdiv k tisíckam ľudkov, ktorí dokázali v takých ťažkým podmienkach pracovať, ale aj žiť. A k umelcom, ktorí dokázali dať soli nový tvar a teda aj význam.

Velička Velička Velička Velička

gallery_icon
Soľná baňa Velička
(Poľsky Kopalnia soli Wieliczka) sa nachádza pod mestom Wieliczka v blízkom okolí Krakova.
Bola v prevádzke nepretržite od 13. storočia až do prvého desaťročia 21. storočia, kedy bola z dôvodu vysokých nákladov ťažba soli ukončená.
Patrí k najstarším svetovým soľným baniam vôbec (úplne najstaršia je v neďalekej Bochni) a je zapísaná na zozname svetového dedičstva UNESCO od roku 1978.
Baňa je 327 m hlboká. Celková dĺžka chodieb dosahuje 300 km, pričom verejnosti je sprístupnených približne 2% z celkovej dĺžky chodieb. Všetky chodby sa rozprestierajú celkovo na deviatich úrovniach, ktoré sú prepojené buď veľkými komorami, špeciálnymi tunelmi, či šachtami a výťahmi.

Otváracia doba
Soľná baňa Wieliczka, je k dispozícii verejnosti každý deň:
* 7,30 - +19.30 * (1. apríla - 31. októbra)
* 8,00 až 17,00 * (2. novembra - 31. marca)
s výnimkou 1. januára, Veľkonočnej nedele a pondelka (Bielu sobotu otvorené 7.30-14.00), 1. novembra a 24.,25.decembra (31. decembra otvorené 8.00 - 14.00).

http://www.kopalnia.pl/

 

Nájdi gay cock
naked celebrities
gay cartoon porn
Bbw Porn
naked celebrities
black gay
mobile porn movies
adult anime
celebrity porn
nude celebrities
si cestu
    Show the options

štart :  alebo 

Cieľ      :  alebo 

zdroj:wikipedia