MohylaPísať Milanovi Rastislavovi Štefánikovi sa môže zdať nosením dreva do lesa, preto len pripomeniem pár vetami, komuže to Oslobodený národ Československý, postavil mohylu na Bradle.

MRŠ sa narodil 21. júla 1880 na Záhorí v rodine evangelického farára, zanieteného národovca a vzdelanca.
Po strednej škole v Bratislave a Šoproni odchadza studovat do prahy, kde sa zoznamil s TGM. Bol nadaným študentom a neskôr uznávaným astronómom. Počas svojho života sa nikdy nezastavil. Pracoval ako vedec a diplomat. Aj keď mal francúzske občianstvo a bol generálom francúzskej armády, na svoje korene nikdy nezabudol. Kontakty, ktoré získal v Paríži, využil pre Čechov a Slovákov. Spolu s Edvardom Benešom a T. G. Masarykom založil Československú národnú radu a neskôr aj exilovú vládu. Zorganizoval Československé légie z dobrovoľníkov, ktorí bojovali po boku spojencov.
Viac o jeho živote sa môžete dočítať na mnohých stránkach na internete, napr. stranky Spoločnosti M. R. Štefánika . Doporučujem prečítať si časopis Bradlo , ktorý táto Spoločnosť vydáva.
MRŠ sa narodil  v Košariskách, preto bol pochovaný na Bradle, vypínajúcom sa nad Brezovou a Košariskami. Pohreb sa  konal 11. mája 1919. Do hrohu uložili spolu s nim aj troch talianských letcov, ktorí s ním zahynuli.

Základný kameň mohyly nad týmto hrobom bol položený dňa 4. mája 1924 pri príležitosti 5. výročia tragickej Štefánikovej smrti. So stavbou mohyly sa začalo dňa 11. júla 1927 a bola uskutočnená za 280 pracovných dní.

Mohyla bola slávnostne odhalená 23.septembra 1928. Mohyla sa skladá z troch hlavných častí: dvoch terás stupňovite nad sebou vyrastajúcich zo svahov vrcholu kopca, nad ktorými je situována vlastná náhrobná stavba. Pôdorys celej stavby je obdĺžnik s orientáciou od západu na východ, zodpovedajúci prvotnému uloženiu štyroch hrobov, tvoriacich kríž, v ktorého hlave je hrob generála Štefánika, v jeho nohách hrob kráľovského tal. mechanika-strelca Aggiusti Gabrieleho, po pravom boku hrob poručíka Mancinelli Scottiho (ktorý bol neskoršie prevezený do vlasti), po ľavom boku seržanta Merlini Umberta.
Spodná terasa má dĺžku 93 m a šírku 62 m. V kratších terasách na východnom a západnom boku umiestnené sú vždy dve a dve schodištia vedúce na rovinu, z ktorej zo všetkých strán je uplatnený terén svahov a uprostred vyššia druhá terasa s obvodom 45 a 32 m. Obidve terasy sa dvíhajú hrabovite šikmými stenami, vybudovanými z hrubých kvádrov. Z druhej terasy vyrastá na temene kopca vlastná mohyla, utvorená pyramídou s troma stupňovitými odstavcami, nesúcimi v hornej časti vlastnú tumbu. Na južnej a severnej strane pyramídy vystupuje po každej strane jedno schodište k úrovni tumby a úpätia pyramídy. Z každého rohu sa pnú do výšky 12 m mohutné kamenné obelisky.

Mohyla
Mohyla
Mohyla
 Mohyla
 138271.jpg  2056980.jpg

ekvador_2003_new_upr_big.jpg

573_tahiti_21016.jpg

Štefánik na Tahiti

gallery_icon.jpg
Jedinou živou výzdobou mohyly sú šľachtené jalovce, vyrastajúce z pôdy vrchu.
Mohyla je zhotovená z kvádrov z drahocenného trvácneho kameňa travertínu, ktorého sem bolo dovezeného zo Spišských Vlachov 194 vagónov, t.j. 924, 32 m3. Vcelku bolo spracované 6000 m3 muriva, 14000 m3 odkopaných a vykopaných zemín, urobenej 3300 m2 dlažby. Úhrnný náklad na mohylu obnášal 2 813 262, 76 korún československých.
Na tumbe mohyly sú umiestnené pamätné dosky s týmito nápismi:
na západnej strane: „Veľkému synovi oslobodený národ československý“
na južnej strane: Čs. minister a generál Dr. Milan R. Štefánik + 21. júla 1880 4. mája 1919
na severnej strane: S ním kráľ. taliansky serg. U. Merlino a Sol. G. Aggiunti
na južnej strane: Zahynul pádom lietadla dňa 4. mája 1919 pri Bratislave“

Myslím, že môžem pokojne povedať, že MRŠ by sa mohol stať patrónom Slovenských cestovateľov a fotografov. Jeho fotografie z ciest po Oceánii a Južnej Amerike, Severnej Afrike a Francúzsku priniesli aj ovocie v podobe asi 400 zachovalých fotografii, ktorých hodnota podla súčasnych odborníkov je vysoká nielen po informačnej a historickej stránke, ale aj po stránke umeleckej. MRŠ bol vedcom s dušou umelca.
Akt mladej Tahiťanky má výnimočné miesto v dejinách fotografie, pretože sa jedná o prvý slovenský, resp. československý fotografický akt vôbec. Ide o fotografiu, ktorej dokonalosť uznávajú a obdivujú odborníci dodnes.

Nesmiem obísť otázniky súvisiace s pádom liedtadla, pretože táto udalosť nebola zrejme riadne vyšetrená, v dôsledku čoho sa neustále vynárajú rozne otázniky, ba až konšpiračné teórie. Internet je plný podobných viac menej uveriteľných teórií, stačí pohľadať.
Názor si musí urobiť každý sám. Stačilo by však viac záujmu z miest, ktoré by mohli mať záujem a fundovanosť, aby sa urobil nejaký seriózny výskum a udalosť po rokoch uzavrela.

 (3571) Milanštefánik je planétka, ktorú objavil Antonín Mrkos večer dňa 15. marca 1982 na juhočeskej hvezdárni Kleť. Je pomenovaná po Milanovi Rastislavovi Štefánikovi.


Zobraziť Čachtice, Bradlo a Branč na väčšej mape

zdroj:www.mrstefanik.sk, wikipedia, internet